Whatsapp Gruplarımızın Gizlilik Politikası Yönetmeliği

Datenschutzordnung für die WhatsApp-Gruppen von AODF


Geltungsbereich: Diese Datenschutzordnung gilt für alle Mitglieder einer WhatsApp-Gruppe von
AODF. Durch die Teilnahme an einer Gruppe stimmen Sie den in dieser Datenschutzordnung
festgelegten Bedingungen zu.

 1. Zweck der Gruppe: Die WhatsApp-Gruppen wurden gegründet, um Aufbau einer
  Informationskommunikation zwischen Studierenden i n einem Bundesland zu erreichen. Alle
  Mitglieder sind dazu eingeladen, an Diskussionen und Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem
  Zweck teilzunehmen.
 2. Datensammlung und -verarbeitung:
  2.1. Als Mitglied dieser Gruppe stimmen Sie zu, dass Ihre in der Gruppe geteilten Informationen
  und Daten, einschließlich Textnachrichten, Bildern, Videos und anderen Inhalten, von den anderen
  Gruppenmitgliedern gesehen und verarbeitet werden können.
  2.2. Die Gruppenadministratoren haben Zugriff auf Mitgliederinformationen und
  Telefonnummern, um die Gruppenverwaltung zu erleichtern. Diese Informationen werden nicht
  ohne Zustimmung der betroffenen Mitglieder weitergegeben.
 3. Datenschutz und Vertraulichkeit:
  3.1. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der anderen Mitglieder und teilen Sie keine
  persönlichen oder sensiblen Informationen ohne deren ausdrückliche Zustimmung.
  3.2. Alle in der Gruppe geteilten Inhalte sollten dem Gruppenzweck entsprechen und respektvoll
  und sachlich sein.
 4. Rechte der Betroffenen:
  4.1. Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung seiner eigenen Daten,
  die in der Gruppe geteilt wurden. Um dieses Recht auszuüben, wenden Sie sich bitte an einen
  Gruppenadministrator.
 5. Sicherheit:
  5.1. Wir fordern alle Mitglieder auf, angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Ihr
  Smartphone und Ihre WhatsApp-Nachrichten zu schützen. Melden Sie verdächtiges Verhalten den
  Gruppenadministratoren.
 6. Änderungen an der Datenschutzordnung:
  6.1. Diese Datenschutzordnung kann gelegentlich aktualisiert werden, um Änderungen in den
  Gruppenanforderungen oder gesetzlichen Bestimmungen widerzuspiegeln. Alle Mitglieder werden
  über solche Änderungen informiert.
 7. Gruppeninterne Kommunikation:
  Gespräche innerhalb der Gruppe dürfen nicht auf andere Gruppen oder andere Medien übertragen
  werden.
  7.1. Es ist untersagt, Gruppenmitglieder privat zu stören.
  7.2. Es ist untersagt, Gruppenmitglieder in eine andere Gruppe einzuladen.
  7.3. Es ist verboten, Informationen von einer türkischen Website, die Informationen über
  Deutschland produziert, oder Werbelinks innerhalb der Gruppe zu teilen.
  Bei Verstößen gegen diese Regeln wird das Gruppenmitglied aus der Gruppe ausgeschlossen.
 8. Zustimmung: Durch die Teilnahme an einer WhatsApp-Gruppe erklären Sie sich mit dieser
  Datenschutzordnung einverstanden.

AODF WhatsApp Grupları İçin Gizlilik politikası

Uygulama kapsamı: Bu gizlilik politikası, AODF- WhatsApp gruplarının tüm üyeleri için
geçerlidir. Bu gruba katılarak, bu Gizlilik Politikasında belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiş
olursunuz.

 1. Grubun amacı: AODF- WhatsApp grupları, Almanya eyaletlerindeki öğrenciler arasında bilgi
  iletişiminin kurulması için oluşturulmuştur. Tüm üyeler bu amaçla ilgili tartışmalara ve
  etkinliklere katılmaya davet edilir.
 2. Verı̇ toplama ve ı̇şleme:
  2.1 Bu grubun bir üyesi olarak, kısa mesajlar, resimler, videolar ve diğer içerikler dahil olmak
  üzere grupta paylaşılan bilgilerinizin ve verilerinizin diğer grup üyeleri tarafından
  görülebileceğini ve işlenebileceğini kabul edersiniz.
  2.2 Grup yöneticileri, grup yönetimini kolaylaştırmak için üye bilgilerine ve telefon numaralarına
  erişebilir. Bu bilgiler ilgili üyelerin rızası olmadan paylaşılmayacaktır.
 3. Gizlilik ve gizlilik:
  3.1 Lütfen diğer üyelerin gizliliğine saygı gösterin ve açık rızaları olmadan kişisel veya hassas
  bilgileri paylaşmayın.
  3.2 Grupta paylaşılan tüm içerik grubun amacına uygun, saygılı ve gerçeklere dayalı olmalıdır.
  4 Veri sahiplerinin hakları:
  4.1 Her üye, grupta paylaşılan kendi verilerine erişme, bunları düzeltme ve silme hakkına sahiptir.
  Bu hakkı kullanmak için lütfen bir grup yöneticisiyle iletişime geçin.
 4. Güvenlik:
  5.1 Akıllı telefonunuzu ve WhatsApp mesajlarınızı korumak için tüm üyeleri makul güvenlik
  önlemleri almaya teşvik ediyoruz. Şüpheli davranışları grup yöneticilerine bildirin.
  6 Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler:
  6.1 Bu Gizlilik Politikası, Grup gereksinimlerindeki veya yasal gerekliliklerdeki değişiklikleri
  yansıtmak için zaman zaman güncellenebilir. Tüm üyeler bu tür değişikliklerden haberdar
  edilecektir.
 5. Grup ı̇çı̇ ı̇letı̇şı̇m:
  7.1 Grup içindeki konuşmalar diğer gruplara veya diğer ortamlara yayınlanamaz.
  7.2 Grup üyelerini özel olarak rahatsız etmek yasaktır.
  7.3 Grup üyelerini başka bir gruba davet etmek yasaktır.
  7.4 Grup içerisinde Almanya hakkında bilgi üreten bir Türk web sitesinden bilgi veya reklam linki
  paylaşmak yasaktır.
  Bu kurallardan herhangi birisinin ihlal edilmesi durumunda grup üyesi gruptan
  çıkarılacaktır.
 6. Onay: AODF-WhatsApp gruplarından herhangi birisine katılarak bu gizlilik politikasını kabul
  etmiş olursunuz